درباره میتالرن

شکل گیری ایده

آموزش های سایت لیندا از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند و این کیفیت عامل جذب ما به سمت لیندا بود. آموزش های سایت لیندا را از دانلودسنترها دانلود می کردیم و از آنها استفاده می کردیم. اما دانلود از دانلودسنترها مشکلات مهمی داشت. اول اینکه همه آموزش های سایت لیندا در مراکز دانلود موجود نبود به خصوص آموزش هایی در حوزه های خاص مثل مدیریت یا طراحی را هیچ کجا پیدا نمی کردیم. دوم اینکه گاهی مشکل ما با دیدن یک ویدیوی چند مگابایتی از یک آموزش حل می شد اما ناچار بودیم که همه ویدیو های یک آموزش را به صورت یک فایل فشرده چند صد مگابایتی دانلود کنیم که هم هزینه ما را افزایش می داد و هم باعث اتلاف وقت می شد. اینجا بود که به فکر راه اندازی یک سایت افتادیم تا با استفاده از آن هم به همه آموزش های لیندا دسترسی داشته باشیم و هم برای مشاهده یک ویدیو لازم نباشد که کل آموزش را دانلود کنیم. در اینجا بود که میتالرن متولد شد!

حمایت از میتالرن

برای حمایت از ما روی لینک زیر کلیک نمایید و میتالرن را به اشتراک بگذارید