Exercise: Go work with aperture

از آموزش Photography Foundations: Exposure

سال نشر

12/23/2010

مدت زمان

3h 24m

مدرس

Ben Long

سطح

Appropriate for all
آموزش های مرتبط

حمایت از میتالرن

برای حمایت از ما روی لینک زیر کلیک نمایید و میتالرن را به اشتراک بگذارید