Thirds: How rectangular frames are weighted

از آموزش Photography Foundations: Composition

سال نشر

12/22/2011

مدت زمان

5h 29m

مدرس

Ben Long

سطح

Intermediate
آموزش های مرتبط

حمایت از میتالرن

برای حمایت از ما روی لینک زیر کلیک نمایید و میتالرن را به اشتراک بگذارید