مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع انیمیشن و سه‌بعدی

این بخش شامل لیستی از مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع انیمیشن و سه‌بعدی است. تعداد این مسیرها 15 عدد است که در حدود 352 ساعت آموزش را تحت پوشش قرار می‌دهند.
اطلاعات هر مسیر مانند عنوان، تعداد دوره‌های آموزشی و مدت زمان آن در لیست زیر قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Become a 3D Character Animator
Become an Asset Artist for Games
Become a 2D Digital Animator
Become a 3D Visual Design Specialist
Become a Unity 2D Developer
Improve Your Vector Illustration Skills
Improve your After Effects Skills
Master Maya
Master 3ds Max
Master 2D Animation
Master ZBrush
Master Blender
Master Substance Designer and Substance Painter
Advance Your Rendering Skills
Master Rendering for Visualization in 3ds Max