مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع عکـاسی

این بخش شامل لیستی از مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع عکـاسی است. تعداد این مسیرها 9 عدد است که در حدود 127 ساعت آموزش را تحت پوشش قرار می‌دهند.
اطلاعات هر مسیر مانند عنوان، تعداد دوره‌های آموزشی و مدت زمان آن در لیست زیر قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Become a Photo Retoucher
Become a Photojournalist
Become a Portrait Photographer
Become a Photographer
Become a Product Photographer
Become a Photo Restoration Specialist
Improve Your Mobile Photography Skills
Improve Your Underwater Photography Skills
Become a Family Photographer