مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع فیلم و ویدئو

این بخش شامل لیستی از مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع فیلم و ویدئو است. تعداد این مسیرها 11 عدد است که در حدود 170 ساعت آموزش را تحت پوشش قرار می‌دهند.
اطلاعات هر مسیر مانند عنوان، تعداد دوره‌های آموزشی و مدت زمان آن در لیست زیر قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Become a Multimedia Specialist
Become a Film Producer
Become a Motion Graphics Artist
Become a Documentary Filmmaker
Become a Video Production Crewmember
Become a Video Editor
Improve your Video Lighting Skills
Master After Effects
Improve Your Lighting Skills
Create LinkedIn Mobile Videos
Become a Cinematographer