مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع موزیک + صدا

این بخش شامل لیستی از مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع موزیک + صدا است. تعداد این مسیرها 11 عدد است که در حدود 270 ساعت آموزش را تحت پوشش قرار می‌دهند.
اطلاعات هر مسیر مانند عنوان، تعداد دوره‌های آموزشی و مدت زمان آن در لیست زیر قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Become a Music Business Entrepreneur
Become a Music Producer
Become a Songwriter
Become an EDM Producer
Become a Recording Engineer
Become a Mix Engineer
Write a Song
Master Audio Synthesis and Synthesizers
Improve Your Songwriting Skills
Play the Guitar
Play Piano and Keyboards