مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع آموزش آنلاین

این بخش شامل لیستی از مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع آموزش آنلاین است. تعداد این مسیرها 3 عدد است که در حدود 49 ساعت آموزش را تحت پوشش قرار می‌دهند.
اطلاعات هر مسیر مانند عنوان، تعداد دوره‌های آموزشی و مدت زمان آن در لیست زیر قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Become an Instructional Developer
Become an Instructional Designer
Become an L&D Professional