مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع بازاریابی و مارکتینگ

این بخش شامل لیستی از مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع بازاریابی و مارکتینگ است. تعداد این مسیرها 12 عدد است که در حدود 247 ساعت آموزش را تحت پوشش قرار می‌دهند.
اطلاعات هر مسیر مانند عنوان، تعداد دوره‌های آموزشی و مدت زمان آن در لیست زیر قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Become a Content Strategist
Become a Content Marketer
Become a Digital Marketer
Become an SEO Expert
Become an AMA Professional Certified Marketer in Digital Marketing
Become a Social Media Marketer
Become a Public Relations Specialist
Become an Online Marketing Manager
Become a Marketing Manager
Become a Marketing Specialist
Become a Social Media Advertising Specialist
Become a Digital Advertising Specialist