آموزش های مرتبط با 3D + Animation

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با 3D + Animation است که تعداد آن ها 438 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Silhouette
Maya 2022 Essential Training
V-Ray 5 for 3ds Max Essential Training
SOLIDWORKS 2021 Essential Training
Premiere Pro: Mastering Effects and Transitions
Creating a Finished Character Animation in Blender 2.9
Applying the Foundations of Animation
Power BI and BIM: Analysis and Visualization
Adobe Animate Essential Training
Unity: Architectural Visualization Interactivity
Enscape Essential Training for Revit
Revit: Generative Design
Revit: Structural Families
3ds Max: Rendering for Compositing in V-Ray Next
Revit: Parametric Furniture Modeling
Designing a Healthcare Facility with Revit and BIM
Maya: Shader Networks
3D Animation and Rigging Weekly
Unity for Architectural Visualization
Learning Tinkercad
Understanding the Impact of Deepfake Videos
Learning SOLIDWORKS
Animating in Photoshop
QGIS and Python for AEC
Learning 3ds Max 2021
Unreal: AR Visualization 03 Complex Interactivity
Unreal: AR Visualization 02 Basic Interactivity
Unreal: AR Visualization 01 Basic Concepts
Blender 2.83 Essential Training
Tech Ethics: Avoiding Unintended Consequences
SOLIDWORKS: Design Study and Optimization
Blender 2.8 Character Creation
PFTrack Essential Training
Unity Medical Visualization: 03 Deployment and Usability
Unity Medical Visualization: 02 Animation and Coding
Unity Medical Visualization: 01 Preparation and Design
Autodesk Inventor 2021 Essential Training
3ds Max: 3D Camera Techniques for ArchViz
Color Trends
3ds Max 2021 Essential Training
ZBrush 2020 Essential Training
Maya: Bifrost Extension
Cert Prep: SOLIDWORKS Surfacing
ZBrush: Modeling a Cartoon Character
InfraWorks and ArcGIS: AEC Collaboration
Using Green Screen to Make Great Videos
SketchUp: Rendering with V-Ray Next
After Effects 2020 Essential Training: The Basics
Unity: Revit Reflect Workflow
Rhino: From Curves to Surfaces
Revit: Structural Analysis Tools
Learning Bluebeam 2019
Rhino: File Management and Prototyping
Green Screen Techniques for Video and Photography
CATIA V5: Class A Surfacing
Unity 2019 Essential Training
Maya: Rendering in Arnold 6
NX: Class A Surfacing
Rhino: Analysis and Modeling Techniques
Enscape: Residential Visualization
Blender 2.8 UV Mapping
How a Visual Effects Company Works
Unreal Essential Training
Maya 2020 Essential Training
Learning Formit Pro
Substance Painter 2019 Essential Training
3ds Max and V-Ray: Exterior Lighting and Rendering
Cert Prep: Revit for Structural Design Professional
3ds Max: Rendering with Arnold
3ds Max and V-Ray: Interior Lighting and Rendering
SOLIDWORKS 2020 Essential Training
After Effects 2020 New Features
Unity: AR Visualization 02 Basic Interactivity
Unity: AR Visualization 03 Complex Interactivity
SketchUp Weekly
Fusion 360: Tips, Tricks, and Techniques
Revit Architecture: Family Editor (Imperial and Metric)
3ds Max and V-Ray: Arch Viz Detailing Techniques
ARCHICAD 23 Essential Training
InfraWorks 2020 Essential Training
Maya and After Effects: Product Visualization
Introduction to 3D
Learning Revit Families
Learning Cinema 4D R21
InfraWorks and BIM 360: AEC Collaboration
Revit 2020: Interior Design Project Management Techniques
Maya: Render Setup System
V-Ray Next: Unreal Engine Rendering
Trapcode Form: Making UI Elements
21 Foundations of Animation
Storyboarding in 3D with Storyboard Pro
Enscape Essential Training (2019)
Fusion 360 Essential Training
Unreal: Creating Visualization Cinematics
3ds Max and After Effects: Product Visualization
AutoCAD: Advanced Dynamic Blocks
Learning Sketchup Free
After Effects CC 2019: Character Animation Essential Training
Blender 2.8 Essential Training
Modo 2019 Essential Training
Photography Foundations: Flash
Revit Insight: Energy Analysis
Revit: Detailing
Integrating Real 3D Objects in After Effects
Unreal Engine: Lunchtime Lessons
Collaborating on Video Projects with Creative Cloud
Learning Revit 2020
SketchUp Pro: Modeling a Lamp
Substance Designer for Architectural Visualization
Creating a Short Film: 10 VFX Effects
CAD and BIM: Workflow for Rooms in Facilities Management
After Effects: Character Animation Techniques
CAD and BIM: Workflow for Areas in Facilities Management
Green Building Studio: Energy Analysis
Revit: Multifamily Housing
Learning Pix4D Drone Mapping
Unreal Engine: Global Illumination for Architectural Visualization
Premiere Pro Guru: Audio Workflow and the Essential Sound Panel
Navisworks Essential Training
Revit 2020: Essential Training for Architecture (Imperial)
Cinema 4D R20 Essential Training: VFX
The BIM Execution Plan for Architects
Cert Prep: Unity Fundamentals
Cert Prep: Unity Materials and Lighting
Cert Prep: Unity Audio and Effects
Cert Prep: Unity Scripting and Publishing
Cert Prep: Unity Animation and Cinematics
Cert Prep: Unity UI and 2D Games
Learning 3ds Max 2020
3ds Max and V-Ray: Exterior Lighting and Rendering
Introduction to 3D in After Effects
Unreal Engine: Arch Viz Design Techniques
Revit 2020: Essential Training for Structure (Metric)
Substance Designer: Material Techniques
Revit 2020: Essential Training for Architecture (Metric)
Revit 2020: Essential Training for MEP (Imperial)
Revit 2020: Essential Training for MEP (Metric)
Revit 2020: Essential Training for Structure (Imperial)
Revit: Presenting and Managing Design Options
3ds Max 2020 Essential Training
Autodesk Inventor 2020 Essential Training
Learning Mastercam for SOLIDWORKS
Grasshopper: Generative Design for Architecture
3ds Max and V-Ray: Interior Lighting and Rendering
Create Voice Controlled AR Apps 2: Build a Real Estate Brochure
Unreal Engine: Materials for Architectural Visualization
V-Ray Next for 3ds Max Essential Training
3ds Max and V-Ray: Residential Interior Materials
After Effects CC 2019 Essential Training: Editors and Post
BIM-VDC for Construction
ZBrush Tips and Tricks
Rendering Engines for Product and Industrial Visualization
Nuke New Features Consolidated
Maya 2019 Essential Training
AutoCAD: 3D Architectural Modeling
Learning FARO As-Built for AutoCAD
Substance Designer 2018 Essential Training
3ds Max 2019: Advanced Lighting
SOLIDWORKS: Mesh Tools
Reverse Engineering Foundations: Product Design
SOLIDWORKS: Advanced Sketching
RubberHose Animation with After Effects
Learning HTML Canvas
Revit: AR and VR Workflows
3ds Max: Advanced Materials
VFX for Architectural Visualization
SOLIDWORKS 2019 Essential Training
Unreal Essential Training
Rhino 6 Essential Training
3ds Max: Substance to V-Ray Workflows
Substance Painter 2018 Essential Training
Maya: Retopology for Animation
SOLIDWORKS: Shell and Beam Modeling in FEA
Animating in 2D: Loosening Up
SOLIDWORKS: Sketching
AutoCAD: Advanced Workflow with Sheet Sets
After Effects: Compositing Animation from Animate CC
Mastering UVW Mapping in Houdini 16.5
Autodesk Inventor: Configurable Designs and Automation
Grasshopper and Rhino: Python Scripting
Rhino Quick Start
Zbrush: Concept Kitbashing
Substance Designer: Product Visualization
Motion Graphic Design: Animation
Learning Siemens NX
Fusion 360: Animating Assemblies
SOLIDWORKS Simulation: Dynamic Analysis
ZBrush 2018 Essential Training
SOLIDWORKS: File References
Maya: Fundamentals of Medical Animations
OctaneRender for Cinema 4D Essential Training
SOLIDWORKS: Installation and Maintenance
Maya: Advanced Texturing
Unreal: Blueprint
Meshmixer: Function and Command Reference
Learning FARO PointSense Building
Learning FARO PointSense Pro
Learning FARO PointSense Basic
Toon Boom Harmony Essential Training
Motion Graphic Design: Storyboards and Animatics
Game Design Foundations: 3 Pitch, Propose, and Practice
Animation Pipeline Production
ZBrush and SubD: Design for 3D Printing with SLA
X-Particles 4 for Cinema 4D Essential Training
Autodesk Inventor 2019 Essential Training
Autodesk Inventor 2019 New Features
Unreal: Content Pipeline
3ds Max 2019 Essential Training
Unity: Timeline and Cinemachine
Game Design Foundations: 2 Systems, Chance, and Strategy
3ds Max: Substance to Arnold
Grasshopper: Architectural Prototyping
Zbrush and Keyshot for Product Design and Rendering
Unity: 3D Level Design
Voice-Over for Video and Animation
Cert Prep: Certified SOLIDWORKS Professional
Animating in 2D: Breakdowns and Thumbnails
AutoCAD: Creating an Enterprise Custom User Interface
Animating in 2D: Hair and Clothing
Animating in 3ds Max: Constraints, Controllers, and Wire Parameters
3ds Max: Tips, Tricks and Techniques
React VR: Interactive Multimedia
Using Character Animator in Production
Migrating from AutoCAD to Fusion 360
Unreal: Substance Designer Workflow
Unity 3D Essential Training
Learning ZBrushCore
Fusion 360: Basic Part Modeling
Product Presentation Workflow
Learning nCloth
Dynamo for Revit: Python Scripting
Motion Graphic Design: Composition
Maya: Advanced Modeling
3ds Max 2018: Mastering UVW Mapping
Cert Prep: Revit Architecture Certified Professional
Meshmixer: Additive Manufacturing Job Preparation
Maya 2018: Bifröst Fluids
Game Design Foundations: 1 Ideas, Core Loops, and Goals
Photoshop for Designers: Textures
Blender: Hard Surface Modeling
Cinema 4D R19 Essentials: VFX
Meshmixer Essential Training
Unity 2017: Architectural Visualization
SketchUp: Rendering with V-Ray 3
Scheduling for Creatives
Cinema 4D R19 Essential Training: Motion Graphics
Meshmixer: 3D Print Prep Basics
Meshmixer: Sculpting and Shaping
3ds Max: Special Effects for Design Visualization
Animate CC: Animating Scenes
Learning Cinema 4D R19
Animate CC: Storyboarding
Cinema 4D R19: New Features
Learning Microsoft Paint 3D
Learning Tinkercad
Cert Prep: Unity Particle Systems, AI, and Audio
Substance Designer Essential Training
Cert Prep: Unity User Interfaces and Animation
Learning Behance
Cert Prep: Unity Scripting and Publishing
Maya: Rendering with Arnold 5
Maya 2018 New Features
Maya 2018 Essential Training
After Effects Guru: Character Animator
ZBrush 4R8 New Features
Virtual & Augmented Reality for 3D Weekly
After Effects & Element 3D: Animating a Scene with Water
TAIT: Creating World Class Experiences
Blender: Tips, Tricks, & Techniques
Cert Prep: Unity Materials, Lighting, and Effects
Houdini Essential Training
Cert Prep: Unity Fundamentals
ART Renderer: 3ds Max
ZBrush: Modeling Footwear
3ds Max: Substance to V-Ray
Houdini: Particles
3ds Max: Rendering with Arnold
Blender: Character Rigging with BlenRig
Digital Media Foundations
What Is Concept Art?
Rhino: Tips, Tricks & Techniques
Unreal: CAD Data Visualization
Substance B2M
2D Animation: Animate Flying Creatures
2D Animation: Animal Walk Cycles
3ds Max 2018 New Features
3ds Max 2018 Essential Training
Maxwell Render Essential Training
CINEMA 4D R18 Essential Training: VFX
Advanced Mechanics in CG Animation
Maya 2017 Update 3 New Features
Unreal: Architectural & Industrial Visualization
TouchDesigner & Unreal: Interactive Controllers
Game Art: Model & UV Map a Low Poly Character
Learning TouchDesigner
3ds Max: Stylized Environment for Animation
V-Ray: Control Color Bleed in Blender
Cinema 4D R18 Essential Training: Product Visualization and Design
2D Animation: Animate Monsters & Aliens
Houdini 15.5: Dynamics and Simulation
Learning Marmoset Toolbag
ZBrush: Hair with FiberMesh
3ds Max: Cinematography for Visualization
Sculpting a Game Environment
Maya: Rendering with Arnold 4
3ds Max: Advanced Lighting
3ds Max: Hard Surface Modeling
V-Ray: Control Color Bleed in 3ds Max
Substance Painter Essential Training
Unreal Engine: Motion Graphics Techniques
Learning Autodesk Stingray
Photoshop for Designers: Practical 3D Designs
Matte Painting: Environments for Film
Maya: Tips, Tricks & Techniques
Rhino for Mac Essential Training
12 Principles of Animation for CG Animators
Cinema 4D R18 Essential Training: Motion Graphics
MODO Essential Training
Sculpting a Scarecrow in ZBrush
Mental Ray: Control Color Bleed in 3ds Max
Cinema 4D R18: New Features
Cinema 4D R18 Essential Training: The Basics
Animating 2D Characters: Harmony to Unity
Learning V-Ray 3.0 for Blender
3ds Max: Advanced Materials
Cert Prep: 3ds Max Certified Professional
Animation Foundations: Gesture
Blender: Python Scripting
Houdini: Advanced Motion Graphics
Maya 2016: Bifröst Fluids
ZBrush: Rendering
2D Animation: Tips & Tricks
Learning Adobe Animate CC: Animation
ZBrush: Polypaint
Animation Foundations: Storyboarding
Maya 2017 Essential Training
Maya: Time Editor
3D Content Creation for Virtual Reality
Modeling a Motorcycle in Blender
Creating a Environment Kit Design for Games
Unreal: Lighting
Creating 2D Animation in Harmony
ZBrush: Stylized Sculpting
Blender: Interior Environments for Games
Animating a Landscape with VUE
Unity 5.4: New Features
Projection Mapping Union Station's History
V-Ray RT: Production Rendering
ZBrush: Tips & Tricks
Substance Painter: Petrol Pump Game Asset
Creating Fire and Brimstone Type Animation Motion Graphics in After Effects
Learning Adobe Fuse CC
Unreal Engine 4: Realtime Motion Graphics
Story and Character Development for Animation
Maya 2016 Extension 2 New Features
3ds Max 2017 New Features
3ds Max 2017 Essential Training
Maya: Motion Graphics Workflow with MASH
Maya: Render Setup System
Rhino: Jewelry Modeling
2D Animation: Character & Attitude Walk Cycles
Rhino: T-Splines
Creating PBR Materials with Blender & Quixel
Alison Mann: Animation Talent Scout
Game Asset Texture Pipeline
2D Animation: Walk Cycles Basics
Texturing a Game Asset in Blender
Bob Nicoll: Training The Creative Professional
Cinema 4D R17 Essential Training
Rémi Arnaud: Chief Software Architect
Sculpt Cloth in ZBrush
Unreal Essential Training
Darin McGowan: The Storyboard Artist's Life
Autodesk Inventor: Rendering & Animation
Pixar's RenderMan Essential Training
Sharon Ross: Character Designer for 2D Animation
Sculpting a Game Asset in Blender
Cinema 4D: Animating Charts and Graphs
Maya: Advanced Materials
Creating Painted Metal in Substance Designer
Learning Cinema 4D R17
Houdini Engine for Cinema 4D and Maya
Learning Plant Factory
Creating a Finished Character Animation in Blender
Rigging Mechanical Objects in Maya
Animating Cartoon Characters in Maya
Learning Rhino for Mac
Lindsey Pollard: Supervising Animation Director
Creating a Stylized Wooden Crate Game Asset
Chris Landreth: Oscar-Winning Animation Director
Cinema 4D and After Effects: Logo Animation and Compositing
Learning MARI
RealFlow: Soft Body Simulation for Motion Graphics
Carol Wyatt: 2D Background Painting and Color
SketchUp Rendering: Using V-Ray 2
Rayce Bird: Real Life Creature Creation
X-Particles 3 for Cinema 4D Essential Training
Kim Lee: Digital and Physical Production and Design
Rhino: Furniture Design
Creating a Game Environment in Blender and Unity
Migrating from Flash to Toon Boom Harmony
Alex McDowell: World Building and Narrative
Creating a Game Character in Blender
Anthony Jones: Concept Artist
Rigging a Cartoon Character in Maya
Sebastien Deguy: Allegorithmic Changing the Art of Games
Introduction to 3D
Learning VUE
Mudbox 2016 Essential Training
Animation Foundations: Drawing Cartoon Characters
Learning Substance Designer
Surfacing an F1 Wheel In Alias
3ds Max: Design Visualization
Learning Maya LT
Tinkercad: Modeling Custom Designs for 3D Printing
V-Ray 3.0 for 3ds Max Essential Training
Unity 5: 3D Essential Training
Maya 2016 Essential Training
Flash CC 2015 New Features
Rhino: Animation with Bongo
3ds Max 2016 Essential Training
Sculpting a Creature with ZBrush and Photoshop
Managing Edge Flow in ZBrush
3ds Max 2016 New Features
Maya 2016 New Features
Creating an Interior Scene with Blender
Rigging a Humanoid Character with Blender
Creating a Captive Sphere with OpenSCAD
Creating Smooth Motion in Animation
Learning RealFlow
Learning Bodypaint in Cinema 4D
3ds Max: Rendering for Composites
Hard Surface Sculpting and Retopologizing in Cinema 4D
Modeling a Cartoon Character in Maya
Cinema 4D: Camera Animation
Toon Boom Animate and Harmony Essential Training
3D and Animation Careers: First Steps
Mike Hathorn: 3D Printing in the Classroom
Creating Textures for 3D
Learning Houdini
Modeling a Staircase with AutoCAD
Creating Formed Concrete 3D Textures
Learning mental ray in Maya
Learning MotionBuilder
Creating Granite & Mosaics 3D Textures
ZBrush: Sculpting Portraits
Advanced 3ds Max and Maya Integration
Rhino and V-Ray: Architectural Rendering
Edge Animate Essential Training
Toon Boom Storyboard Pro Essential Training
Creating Shingles & Siding 3D Textures
David Lesperance Digital Environment Design
AutoCAD: 3D Architectural Modeling
Blender: Vehicle Modeling
Creating Brick 3D Textures
3ds Max: UVW Mapping
Creating Slate 3D Textures
Learning MEL Scripting in Maya
TurbulenceFD for Cinema 4D Essential Training
Creating Wood 3D Textures
Creating Cityscapes in Maya
Creating Metal 3D Textures
Audio Post Workflow with Final Cut Pro X v10.1.x & Pro Tools
Maya: Dynamic Simulations with Bullet Physics
Character Animation: Dialogue
Creating Stereoscopic 3D Environments in Maya
Cinema 4D R16 Essential Training
Learning mental ray in 3ds Max
Creating Cityscapes in 3ds Max
Artists and Their Work: Conversations about Mograph VFX and Digital Art
Blender: UV Mapping
Creating Product Shots in Blender
Rhino and V-Ray: Product Design Rendering
Blender: Cloth Simulation
3ds Max: Character Rigging
Cinema 4D: Digital Product Photography
Rigging a Winged Animal in Maya
Rigging a Quadruped in Maya
3ds Max: Rendering Exteriors
Maya: Rendering Exteriors
Maya 2015 Essential Training
Introducing Photoshop: 3D
Advanced Unity: 3D Game Programming
ZBrush: 3D Printing
Character Animation: Locomotion
Designing a Replacement Part using 3D printing
Cinema 4D: Dynamics
Creating Product Shots in Maya
Creating Product Shots in 3ds Max
Photoshop: 3D Printing
3ds Max 2015 Essential Training
3ds Max: Rendering Interiors
Flash: Hand-Drawn Animation
Modeling an F1 Wheel in Maya
Learning 2D Animation Principles
Maya: Rendering Interiors
Motion Graphic Music Videos: The Work of Scott Pagano
Cloth Simulation: 3ds Max
Rigging a Face in Maya
Dan Roarty: Creating Realistic 3D Portraits
Revit: Construction Modeling Tools
Unity 4.3 Essential Training
The Creative Spark: Between Two Worlds, The Hybrid Animation of Tiny Inventions
Mograph Techniques: Dynamic Falling Objects in Cinema 4D
Learning 3D Printing
Learning Autodesk Toxik
Cinematography: Maya
Maya: Workflow Tips
Primitive and Spline Modeling in Cinema 4D
Learning Autodesk Backburner
Learning Autodesk MatchMover
Mograph Techniques: Mixing 2D and 3D with After Effects and Cinema 4D
VFX Techniques: Space Scene 01 Maya Animation and Dynamic Simulation
Web Motion: Animate a CSS Sprite Sheet
Maya: nHair
Mograph Techniques: Rigging a Robot Arm in Cinema 4D
Sculpting and Painting a Head in Cinema 4D
Digital Matte Painting 5: Camera Projection in Maya
Modeling Characters in Cinema 4D
Learning Character Animation
Modeling a Female Android in ZBrush
Mograph Techniques: Modeling and Animating with Cinema 4D Cloners
Unity: Materials and Lighting
Digital Matte Painting: 4 Texturing
Mograph Techniques: Spline Dynamics with Cinema 4D
MODO: Dynamics and Particles
Rhino 5 Essential Training
SOLIDWORKS Rendering with PhotoView 360
GMUNK's 3D-Rendered Geometric Art Series: Start to Finish
MODO 701 Essential Training
Learning Particle Flow in 3ds Max 2013
Animating for Unity 3D in 3ds Max
Cinema 4D R15 New Features
Chris Korn's Digital Character Design: Start to Finish
3ds Max 2014 New Features
Cinema 4D: Studio Lighting
Mograph Techniques: Morphing Particles in Cinema 4D
Hype Quick Start
Digital Matte Painting: 3 Tone
Maya 2014 New Features
Maya: 3D Printing with Shapeways
Michelle Kaufmann's Platinum LEED Home Remodel: Start to Finish
Learning Cinema 4D Lite for After Effects
Blender: Character Modeling
Digital Matte Painting: 2 Perspective
After Effects Guru: Working with 3D in C4D Lite
Blender: Creating Rigid Body Simulations (2013)
VFX Techniques: Creating Explosions with 3D Layers
Maya: Creating Fur (2013)
Design the Web: Animated Loading GIFs
Digital Matte Painting: 1 Concept
Cinema 4D: Creating Materials
Learning V-Ray for Maya
Vehicle Rigging in Maya
Light and Texture for Product Visualization in MODO
Unity: Level Design
Learning Flash Professional CC (2013)
Animating Characters with Mecanim in Unity 3D
Animation Foundations: Fundamentals
Flash CC 2013 New Features
Maya: Liquid Simulation (2013)
Maya: Creating Fluid Effects (2013)
Creating an Animated Infographic with Edge Animate
Learning to Texture for Games
Maya: HumanIK Rigs
Wacom Essential Training (2013)
Modeling Vehicles in Maya
Creating Product Shots in MODO
Sculptris Essential Training
Creating Shader Networks in Maya and mental ray
MassFX and 3ds Max: Creating Simulations (2013)
Production Rendering Techniques in Cinema 4D
The Power of PreViz at One & Co
Blender: Rendering with Cycles
Photorealistic Lighting with Maya and Nuke (2012)
Learning 3ds Max
Animating Characters in Toon Boom Animate
Maya Dynamics: Creating Simulations (2012)
Learning Maya nCloth 2012
Modeling for Product Visualization in MODO
Learning MODO 601
Learning CAT Rigging Tools in 3ds Max
Cinema 4D Essential Training: 7 MoGraph Modeling and Animation
Cinema 4D Essential Training: 8 Character Rigging and Xpresso
Cinema 4D Essential Training: 9 Particles and Dynamics
Cinema 4D Essential Training: 4 Materials Texturing and Lights
Cinema 4D Essential Training: 5 Rendering and Compositing
Cinema 4D Essential Training: 6 HyperNURB Modeling and Sculpting
Rigging a Face in Flash Professional
Cinema 4D Essential Training: 1 Interface Objects and Hierarchies
Cinema 4D Essential Training: 2 Polygon and Spline Modeling
Cinema 4D Essential Training: 3 Cameras Animation and Deformers
Maya: Game Prop Creation
Maya: Rendering for After Effects Composites (2012)
Creating Game Environments in Maya and Photoshop
Mudbox 2013 Essential Training
Unity 3D: 3.5 Essential Training
Maya 2013 Essential Training: 6 Lights and Rendering
Digital Matte Painting: Changing a Scene From Summer to Winter
Maya 2013 Essential Training: 5 Animation Tools
Maya 2013 Essential Training: 4 Creating Textures and Materials
Maya 2013 Essential Training: 3 NURBS Modeling Techniques
3ds Max: Game Prop Creation
Maya 2013 Essential Training: 2 Polygonal Modeling Techniques
Maya 2013 Essential Training: 1 Interface and Organization
3ds Max 2013 Essential Training
3ds Max: Character Animation
After Effects: Rigging a Character Arm for Animation
V-Ray 2.0 for 3ds Max Essential Training
V-Ray 2.0 for Maya Essential Training
Blender Essential Training
Maya: Character Rigging
Cinema 4D R13 New Features
View Source
Digital Creature Creation in ZBrush Photoshop and Maya
Learning Photoshop CS5 Extended: 3D
Photoshop CS5 Extended One-on-One: 3D Type Effects
mocha 2.6 Essential Training
MODO 501 Essential Training
Game Character Creation in Maya
Creating Animated Characters in After Effects
Modeling a Character in 3ds Max
Flash Professional: Animation Tips and Tricks
Photoshop CS5 Extended One-on-One: 3D Scenes
Maya: Character Animation
Learning Flash Animation
Photoshop CS5 Extended One-on-One: 3D Objects
Cinema 4D: Rendering Motion Graphics for After Effects
ZBrush 4 Essential Training
Photoshop CS5 Extended One-on-One: 3D Fundamentals
Learning Reactor in 3ds Max (2011)
Illustrator: Animated Character Design
Modeling a Character in Maya
Designing a Promo with Cinema 4D
3ds Max 2011 New Features
Rhino 4 Essential Training
Creative Inspirations: New Deal Studios, Visual Effects
Creative Inspirations: Mexopolis, Animation Studio
Creative Inspirations: Renegade Animation, Animation Studio
3ds Max 2010 New Features