آموزش های مرتبط با SPSS

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با SPSS است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

SPSS Statistics Essential Training
Advanced Predictive Modeling: Mastering Ensembles and Metamodeling
Machine Learning and AI Foundations: Classification Modeling
Machine Learning & AI Foundations: Linear Regression
Machine Learning & AI Foundations: Clustering and Association
The Essential Elements of Predictive Analytics and Data Mining
Machine Learning & AI Foundations: Decision Trees
SPSS Statistics Essential Training