آموزش های مرتبط با MODO

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با MODO است که تعداد آن ها 8 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Modo 2019 Essential Training
MODO Essential Training
MODO: Dynamics and Particles
MODO 701 Essential Training
Light and Texture for Product Visualization in MODO
Creating Product Shots in MODO
Modeling for Product Visualization in MODO
Learning MODO 601
MODO 501 Essential Training