آموزش های مرتبط با Santa Barbara Film Festival

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Santa Barbara Film Festival است که تعداد آن ها 8 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

2012 SBIFF Producers' Panel: Movers & Shakers
2012 SBIFF Directors' Panel: Directors on Directing
2012 SBIFF Screenwriters' Panel: It Starts with the Script
2012 SBIFF Women's Panel: Women in the Biz
2011 SBIFF Directors' Panel: Directors On Directing
2011 SBIFF Producers' Panel: Movers and Shakers
2011 SBIFF Women's Panel: Creative Forces: Women in the Business
2011 SBIFF Writers' Panel: It Starts with the Script