آموزش های مرتبط با mocha

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با mocha است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Creating a Short Film: 09 VFX Environments
mocha 5 Essential Training
mocha 4 Essential Training
After Effects and mocha AE: Screen Replacement
mocha 3 Essential Training
mocha 2.6 Essential Training