آموزش های مرتبط با PhoneGap

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با PhoneGap است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Developing Cordova Apps with Visual Studio Code and Typescript
Learning PhoneGap Build
Learning Apache Cordova