آموزش های مرتبط با Squarespace

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Squarespace است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Squarespace Essential Training: Ecommerce
Squarespace Essential Training: The Basics
Learning Squarespace
Considering a CMS for Web Design
Squarespace 7: Intermediate Techniques
Squarespace 7 Essential Training