آموزش های مرتبط با ITIL

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با ITIL است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

IT Service Management Foundations: Problem Management
Putting ITIL® Into Practice: Applying ITIL® 4 Foundation Concepts
Learning Lean IT
Learning ITIL
ITIL Foundation 4 First Look
Putting ITIL Into Practice: Applying ITIL Foundation Concepts
Putting ITIL into Practice: DevOps for ITIL Practitioners
Putting ITIL into Practice: Problem Management Techniques