آموزش های مرتبط با Office 365 for Mac

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Office 365 for Mac است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

PowerPoint 2019 for Mac Essential Training
Word Essential Training (Office 365)
Office 365 for Mac: Excel Essential Training
Excel for Mac 2016: Macros
Outlook for Mac 2016: Advanced Tips and Tricks
Excel for Mac 2016: Advanced Formatting Techniques
PowerPoint for Mac 2016: Tips and Tricks
Office 365 for Mac: Learning Excel