آموزش های مرتبط با Scala

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Scala است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning JVM Languages: JVM, Java, Scala
Scala Essential Training for Data Science
Scala Essential Training
Scala First Look
Learning Scala Web Development