آموزش های مرتبط با Dynamics

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Dynamics است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Digital Transformation Tips
Microsoft Power Automate: Advanced Business Automation
Learning Microsoft Dynamics Talent
Microsoft PowerApps: Using the Common Data Service
Learning Dynamics Talent
Dynamics for Power Users: Reports, Charts, and Dashboards
Integrating Dynamics 365 with SharePoint
Dynamics 365 for Sales Teams