آموزش های مرتبط با Dynamics CRM

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Dynamics CRM است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Dynamics 365 for Sales Teams
Microsoft Dynamics CRM: Advanced Techniques
Microsoft Dynamics CRM: Customer Service
Microsoft Dynamics CRM Essential Training