آموزش های مرتبط با Slim

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Slim است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Building APIs in PHP Using the Slim Micro Framework
Building APIs in PHP Using the Silex Micro Framework