آموزش های مرتبط با Trello

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Trello است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Trello Essential Training
Trello for Agile Teams
Post-Production Productivity
Agile Software Development: Kanban for Developers
Trello Essential Training
Trello for Video Post Production