آموزش های مرتبط با CakePHP

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با CakePHP است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

MVC Frameworks for Building PHP Web Applications
Learning CakePHP 3
Learning CakePHP 3
CakePHP: Uploading Photos