آموزش های مرتبط با Adobe Portfolio

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Adobe Portfolio است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Building a Portfolio with Adobe Portfolio
Adobe Portfolio First Look