آموزش های مرتبط با F#

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با F# است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

F#: Automated Testing for Developers
What's New in Visual Studio 2017 for F# For Developers
F# and Xamarin Development Basics
Developing Financial Applications in F#