آموزش های مرتبط با Figma

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Figma است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Figma: Working with Clients
Figma: Handing off to Developers
Figma for UX Design
Figma for UX Design