آموزش های مرتبط با KeyShot

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با KeyShot است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

ZBrush: Product Prototyping Techniques
Zbrush and Keyshot for Product Design and Rendering
Product Design: From CAD to 3D Model
Learning KeyShot