آموزش های مرتبط با Melodyne

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Melodyne است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Melodyne 4
EDM Production Techniques: Extreme Sound Mangling
Melodyne: Advanced Techniques
Melodyne Studio Essential Training