آموزش های مرتبط با Crystal Reports

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Crystal Reports است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Crystal Reports 2016 Essential Training
Crystal Reports 2013: Linking, Nulls, and Letter Writing
Crystal Reports 2013: Experts and Customizing Reports
Crystal Reports 2013 Essential Training
Crystal Reports 2011 Essential Training