آموزش های مرتبط با Osmo

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Osmo است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

DJI Osmo and Osmo Mobile: Tips, Tricks, and Techniques