آموزش های مرتبط با EPUB

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با EPUB است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

InDesign CC 2018: EPUB
InDesign CC 2014: EPUBs
InDesign CS6: EPUB Kindle and iPad
InDesign CS6 New Features
Creating a Fixed-Layout EPUB
InDesign CS5: EPUB Kindle and iPad
InDesign CS4: EPUB Kindle and iPad