آموزش های مرتبط با Wacom

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Wacom است که تعداد آن ها 8 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Wacom Essential Training
Drawing 2-Point Perspective
Using Wacom Tablets with Lightroom Classic CC 2015
Using Wacom Tablets with Photoshop
Illustrator: Using Wacom Tablets
Using Wacom Tablets with Painter
Wacom Essential Training (2013)
Digital Painting in Photoshop: Architecture