آموزش های مرتبط با Audio Engineering

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Audio Engineering است که تعداد آن ها 28 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Tips and Tricks for Modern Producers
Audio Design for Interactive Projects
Fundamentals of Pro Audio Equipment
Vocal Production Techniques
Vocal Production Techniques: Editing and Mixing in Logic Pro
Vocal Production Techniques: Editing and Mixing in Pro Tools
Vocal Production Techniques: Editing and Mixing in Studio One
Learning REAPER 5
Sylvia Massy: Unconventional Recording
Digital Audio Foundations
Learning FL Studio 12
Music Production Secrets
Pro Tools 12 Essential Training
Drum Mixing: Techniques
Learning Pro Tools
Advanced Drum Recording Session with Josh Freese
Drum Setup and Mic'ing in the Studio
Al Schmitt with Bobby Owsinski: Wrapping Cables to Winning Grammys
The Creative Spark: Larry Crane, Recording Engineer and Music Producer
Live Sound Engineering Techniques: On Tour with Rush
Music Studio Setup and Acoustics
Pro Tools 11 Essential Training
Music Production Secrets: Larry Crane on Mixing
Pro Tools 11 New Features
Music Production Secrets: Larry Crane on Recording
Learning REAPER 4
Learning FL Studio
Audio Recording Techniques