آموزش های مرتبط با Forms

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Forms است که تعداد آن ها 18 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Microsoft Power Automate Essential Training
Microsoft Power Apps: AI Builder
Building Great Forms
Microsoft Forms Essential Training
Google Forms Essential Training
Microsoft Power Automate: Beyond the Basics
Acrobat DC: Creating Forms
SharePoint Advanced: Document Creation and Automation
Google Forms Essential Training
Microsoft Forms First Look
Acrobat DC: Creating Forms
Word for Mac 2016: Forms in Depth
Word 2016: Forms in Depth
Creating PDF Forms with InDesign
Acrobat XI: Creating Forms
InfoPath 2013 Essential Training
Building PDFs with Acrobat XI
Acrobat X: Creating Forms
Access 2007: Forms and Reports
Access 2010: Forms and Reports
CSS: Styling Forms
Web Form Design Best Practices
InfoPath 2010 Essential Training
Word 2010: Forms
Word 2007: Forms
InfoPath 2007 Essential Training
Acrobat 9 Pro: Creating Forms