آموزش های مرتبط با iPad Music Production

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با iPad Music Production است که تعداد آن ها 7 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Ferrite
Learning Music Memos
Learning Auria Pro
iPad Music Production: Auria
iPad Music Production: AmpliTube
GarageBand for iOS Essential Training
iPad Music Production: Inputs Mics and MIDI