آموزش های مرتبط با Microphones

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Microphones است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Microphone Techniques: Essentials
Advanced Drum Recording Session with Josh Freese
Drum Setup and Mic'ing in the Studio
Music Production Secrets: Larry Crane on Recording
Audio Recording Techniques