آموزش های مرتبط با Music Editing

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Music Editing است که تعداد آن ها 27 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Audition CC 2017 Essential Training
Vocal Production Techniques: Editing and Mixing in Logic Pro
Vocal Production Techniques: Editing and Mixing in Pro Tools
Vocal Production Techniques: Editing and Mixing in Studio One
Learning REAPER 5
Learning Melodyne 4
Learning FL Studio 12
Pro Tools 12 Essential Training
Learning Pro Tools
Learning Auto-Tune 8
Learning Reason 8
Audacity: Cleaning and Repairing Audio
EDM Production Techniques: Extreme Sound Mangling
Reason 8 First Look
Learning Reason 7
Pro Tools 11 Essential Training
New Ways to Create Music with Logic Pro X
Producing Music for Advertisements
Pro Tools 11 New Features
Audition CC Essential Training
Learning REAPER 4
Learning FL Studio
SmartSound Sonicfire Pro 5 Essential Training
Remixing Techniques: Time Stretching
Audition CS6 New Features
Audition CS6 Essential Training
Pro Tools: Editing Drums Using Beat Detective and Sound Replacer