آموزش های مرتبط با Note Taking

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Note Taking است که تعداد آن ها 20 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

OneNote 2016 Essential Training
Learning OneNote Online (Office 365)
OneNote: Creating a Bullet Journal-Style Notebook
Learning OneNote Online (Office 365)
OneNote Quick Tips
OneNote for Windows 10 Essential Training
Office 2019 New Features
Learning OneNote Online
OneNote for Team Collaboration
Office 365 New Features
OneNote Tips and Tricks
Learning Evernote for Windows
Learning Evernote for Mac
Cert Prep: OneNote 2010 Microsoft Office Specialist (77-853)
Learning Office 365 Groups
Cert Prep: OneNote 2013 Microsoft Office Specialist (77-421)
OmniFocus for Mac Essential Training
OmniFocus for iOS Essential Training
Note-Taking for Business Professionals
OneNote 2016 Essential Training
Office 2016 New Features
Office 365: OneNote Essential Training
Office 365 for Mac: OneNote Essential Training
OneNote for Mac 2016 Essential Training
Going Paperless: Start to Finish
OneNote 2010 Essential Training
OneNote 2007 Essential Training