آموزش های مرتبط با Podcasting

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Podcasting است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Producing Podcasts
Hypersyndication: Maximizing Your Web Video and Podcast Audience
GarageBand: Podcasting
Content Marketing: Podcasts and Audio