آموزش های مرتبط با Programming Foundations

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Programming Foundations است که تعداد آن ها 38 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Women Transforming Tech: Tips for Career Success
Career Insights for Tech Professionals
Python Object-Oriented Programming
Software Design: From Requirements to Release
Writing a Tech Resume
Programming Foundations: Beyond the Fundamentals
Agile Software Development: Creating an Agile Culture
Succeeding as a First-Time Tech Manager
Data Acquisition with LabVIEW
Learning LabVIEW
Python Quick Start
DevOps Foundations: Transforming the Enterprise
Women Transforming Tech: Breaking Bias
Women Transforming Tech: Getting Strategic with Your Career
Women Transforming Tech: Networking
Women Transforming Tech: Finding Sponsors
Women Transforming Tech: Building Your Brand
Women Transforming Tech: Voices from the Field
Software Development Life Cycle (SDLC)
DevOps Foundations: Incident Management
Agile Software Development: Transforming Your Organization
Programming Foundations: Test-Driven Development
Agile Software Development: Remote Teams
Programming Foundations: Design Patterns
Programming Foundations: Databases
Programming Foundations: Software Testing/QA
Programming Foundations: Data Structures
RPA, AI, and Cognitive Tech for Leaders
Being an Effective Technical Communicator
Visual Studio for Mac
Java Memory Management
Programming Foundations: Object-Oriented Design
Programming Foundations: Algorithms
Agile Software Development: Pair and Mob Programming
Introducing Robotic Process Automation
Practical Test-Driven Development for Java Programmers
Microsoft Mixed Reality Development Weekly Tips
Agile Software Development
SQL Server Performance for Developers
Learning SQL Server Development on Linux
SharePoint Framework for Developers: 1 Understanding the Toolchain
Programming Foundations: Fuzzy Logic
Navigating .NET and .NET Standard for Cross-Platform Development
iOS App Development: Test-Driven Development
Learn Industrial Automation
API Development in .NET with GraphQL
Python: Advanced Design Patterns
Microservices Foundations
Async Programming in C#
Agile Development Practices
Four Semesters of Computer Science in 5 Hours
Learning Unity 2D Scripting
Get Ready for Your Coding Interview
Building Cloud Connected Universal Windows Apps
Getting Started with Technology: Think Like an Engineer
Python: Programming Efficiently
Chief Technology Officer Career Guide
Windows Presentation Foundation: 3 Events and the Event Model
iOS App Development: Test-Driven Development (2016)
Windows Presentation Foundation: 2 Layout
Computer Science Principles: Programming
Windows Presentation Foundation: 1 Build Dramatic Desktop Applications
Computer Science Principles: The Internet
Computer Science Principles: Digital Information
Programming Foundations: Open-Source Licensing
Programming Foundations: Discrete Mathematics
Programming Foundations: Real-World Examples
Developing Secure Software
Programming Foundations: Databases
Python: Design Patterns
Women in STEM
Programming Foundations: Data Structures
Insights on Software Quality Engineering
Programming Foundations: Design Patterns
Programming Foundations: Code Efficiency
Programming Foundations: Software Quality Assurance
Programming Foundations: Test-Driven Development
Programming Foundations: Refactoring Code
Learning Software Version Control
Programming Foundations: Object-Oriented Design
Programming Foundations: Fundamentals