آموزش های مرتبط با Remixing

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Remixing است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Ableton Push: Making Music
Remixing Techniques: Arranging and Song Form
Remixing Techniques: Time Stretching
Remixing a Song in Logic Pro