آموزش های مرتبط با Scanning

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Scanning است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Creating Art with Your Desktop Scanner
Photo Restoration: Removing Paper Texture
Undeveloped WWII Film Discovered
Analog Photography: Shooting & Processing Black-and-White Film
SilverFast: Scanning
Scanning Techniques for Photography Art and Design
Scanning Techniques for Business and Home