آموزش های مرتبط با Studio Setup

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Studio Setup است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Producing Podcasts
Hanson Hsu with Bobby Owsinski: Radically Rethinking Room Acoustics
Audio and Music Production Careers: First Steps
Music Studio Setup and Acoustics
Audio Recording Techniques