آموزش های مرتبط با Tuning

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Tuning است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Melodyne 4
Learning Auto-Tune 8
Melodyne Studio Essential Training
Pro Tools: Pitch Correction with Antares Auto-Tune Evo