آموزش های مرتبط با Virtual Instruments

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Virtual Instruments است که تعداد آن ها 48 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Creating with Ableton Live Plugins and Instruments
Learning Serum
Learning Reason 10
GarageBand Essential Training
Ableton Live 10 Essential Training
Pro Tools: Virtual Instruments
Learning Sylenth
Logic Pro X: Virtual Instruments
Learning KOMPLETE 11
MASCHINE and Ableton Live: Integrating the Apps
Learning Reason 9
MASCHINE: Using KOMPLETE Sounds
Learning Ableton Operator
Learning Ableton Analog
MASCHINE: Beat Making
Learning Omnisphere 2
REAKTOR: Advanced Instruments and Effects
GUITAR RIG: Signal Processing
ABSYNTH: Synthesis and Sampling
KONTAKT: Advanced Instrumentation and Sound Design
BATTERY: Drum Programming and Sampling
FM8: Frequency Modulation
MASSIVE: Digital Synthesis
Learning REAKTOR
Learning ABSYNTH 5
Learning FM8
Learning KONTAKT 5
Learning Bitwig Studio
Learning GUITAR RIG
Logic Pro X New Features
Learning BATTERY 4
Learning MASSIVE
Learning Maschine 2
Learning Reason 8
Learning Max for Live
EDM Production Techniques: Extreme Sound Mangling
Reason 8 First Look
Learning Synth Programming: Beyond the Basics
EDM Production Techniques: Basslines
EDM Production Techniques: Drums
Learning Songwriting: GarageBand
Learning MainStage 3
Learning Synth Programming
Logic Pro X: Making Beats
GarageBand Essential Training
Ableton Live 9: Programming Beats
GarageBand for Mac New Features
Learning Reason 7
New Ways to Create Music with Logic Pro X
Logic Production Techniques: Making Beats
Ableton Live 9 for Live Performance
GarageBand for iOS Essential Training
Logic Pro: Virtual Instruments