آموزش های مرتبط با Prelude

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Prelude است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Premiere Pro Guru: Working with Prelude
Learning Prelude CS6
Prelude CS6 Workshop