آموزش های مرتبط با SpeedGrade

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با SpeedGrade است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

EPK Editing: 3 Color Correction, Visual Effects, and Finishing
Learning Speedgrade CC 2014
Learning SpeedGrade
Learning SpeedGrade CS6