آموزش های مرتبط با Camtasia

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Camtasia است که تعداد آن ها 11 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Camtasia 2020 Essential Training: The Basics
Camtasia 2019 Essential Training: Advanced Techniques
Camtasia 2019 for Mac Essential Training
Camtasia 2019 Essential Training: The Basics
Camtasia Quick Tips
Creating and Deploying Microlearning
Camtasia 2018 for Mac Essential Training
Creating Screen Capture Training
Camtasia 2018 Essential Training
Camtasia: Interactive Learning
Camtasia: Advanced Elearning Editing
Camtasia for Video-Based Business Communication
Camtasia 9: Creating Instructional Videos
Camtasia Advanced Techniques: Video-Based Training
Camtasia 9 for Windows: Advanced Techniques
Camtasia 9 for Windows Essential Training
Camtasia 3 for Mac Essential Training
Camtasia 2 for Mac Essential Training
Camtasia 8: Creating Instructional Videos
Camtasia: Advanced Techniques
Introduction to Screencasting
Camtasia Studio 8 Essential Training