آموزش های مرتبط با Audacity

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Audacity است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Audacity
Producing Podcasts
Learning Audacity
Content Marketing: Podcasts and Audio
Audacity: Cleaning and Repairing Audio
Learning Audacity (2012)